Straszny dwór 15.05.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki