Straszny dwór 15.08.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki