Straszny dwór 15.10.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki