Straszny dwór 19.04.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki