Straszny dwór 22.01.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki