Straszny dwór 22.07.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki