Straszny dwór 24.01.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki