Straszny dwór 24.01.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki