Straszny dwór 24.10.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki