Straszny dwór 24.11.1965

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki