Straszny dwór 25.12.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki