Straszny dwór 27.08.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki