Straszny dwór 28.01.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki