Straszny dwór 29.03.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki