Straszny dwór 31.12.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej