Sylfidy 21.06.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada