Tosca 03.02.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki