Tosca 20.08.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki