Traviata 22.04.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki