Trubadur 02.06.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki