Trubadur 22.01.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki