Uprowadzenie z seraju 22.03.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki