Wieczór prządek 07.05.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej