Wieczór prządek 23.04.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej