Aida 06.09.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki