Aida 18.05.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki