Aida 22.07.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej