Borys Godunow 04.06.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki