Borys Godunow 04.12.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej