Borys Godunow 08.01.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki