Borys Godunow 16.01.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki