Borys Godunow 18.02.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej