Borys Godunow 28.01.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki