Borys Godunow 29.05.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki