Carmen 07.04.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki