Carmen 14.09.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki