Carmen 15.06.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki