Carmen 18.07.1957

Inscenizacja

premiera
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej