Carmen 20.01.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki