Carmen 20.05.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki