Carmen 28.01.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej