Carmen 28.05.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej