Carmen 30.12.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki