Coppelia 03.05.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada