Coppelia 06.11.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie