Coppelia 25.12.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada