Cyrulik sewilski 28.04.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki