Cyrulik sewilski 29.09.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki