Dama pikowa 26.07.1955

Inscenizacja

premiera
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej