Diabły z Loudun 07.09.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki